So - Paylaşımla Gelen Dostluk
Geri git   So - Paylaşımla Gelen Dostluk > >
Yeni Konu aç  Konu Kapatılmıştır
 
Seçenekler Arama Stil
Alt 02-12-2008, 22:55   #1
casadaras
Standart Allah***8217;ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ)

Esmâ-i Hüsnâ, Allah***8217;ın isimleri için kullanılan bir tabirdir. İsmin çoğulu olan esmâ ile ***8220;güzel, en güzel***8221; anlamındaki Hüsna kelimelerinden oluşan esmâ-i Hüsnâ terkibi Kur***8217;an ayetlerinde Allah***8217;a nisbet edilen isimleri ifade etmektedir. Yüce yaratıcının duyular ile idrak edilmesi mümkün değildir. Allah***8217;ı, Kur***8217;an ayetlerinin bize ifade ettiği şekilde ancak evren ve insan ile olan ilişkisi bakımından tanıma imkânımız bulunmaktadır. Kur***8217;an ayetlerinin ifadesiyle en güzel isimler Allah***8217;ındır. Kur***8217;an***8217;da, Allah***8217;a bu isimleri ile yönelmemiz O***8217;nu bu isimleri ve sıfatları ile yüceltmemiz buyrulmaktadır.
Rahman ve Rahim Allah***8217;ın Adıyla
En güzel isimler Allah***8217;ındır; O***8217;na onlarla dua edin. O***8217;nun isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettiklerinin cezasını çekeceklerdir. A***8217;raf Suresi Ayet 180
De ki: ***8220;İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül hüsna O***8217;nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut.***8221; İsra Suresi Ayet Ayet 110
Allah***8217;tır O. İlah yok O***8217;ndan başka. Esmâül hüsna, en güzel isimler O***8217;nundur.
Tâhâ Suresi Ayet Ayet 8
Allah***8217;tır O! Haalik, Bâri***8217;, Musavvir***8217;dir O! En güzel isimler/Esmâül hüsna O***8217;nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O***8217;nu tespih eder. Azîz***8217;dir O, Hakîm***8217;dir.
Haşr Suresi Ayet 24
Allah tektir. Kendisinden başka ilah, eşi ve benzeri yoktur. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Varlığı zorunlu ve kendisinden olandır. Başlangıcı ve sonu yoktur. Yaratan var eden, her an her şeye güç yetiren, yarattıklarının ihtiyaçlarını en güzel biçimde sağlayandır. Gören, işiten, lütfu ve rahmeti sınırsız olandır. Din gününün sahibidir. Koruyup gözetendir. Tüm övgülerin sahibi, cömertliği ve ikramı sonsuz, eşsiz kudrettir. Övgülerin, yakarışların, tövbelerin, duaların yöneldiği tek kudrettir***8230; Yüce Allah***8217;ın Kur***8217;an ayetlerinde geçen tek kelimelik isim ve sıfatlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Allah : Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan, yaratan, yapıp eden, ezeli, ebedi olan, eşsiz ortaksız kudret.


Afüvv : Affeden, hataları ve günahları bağışlayan.

Ahad : Zatında varlığında tek olan.

Âhir : Sonu olmayan.

A***8217;lâ : En yüce.

A***8217;lem : En iyi bilen.

Âlim : Tüm bilgilerin kaynağı olan, her şeyi gereğince bilen.

Aliyy : Yüceliğin kaynağı ve sahibi. Ulu.

Azîm : Ululuğun kaynağı ve sahibi, çok yüce.

Azîz : Kudret ve onurun kaynağı ve sahibi. Çok güçlü, çok onurlu.

Bâri : Var eden, bir model olmaksızın canlıları var eden.

Basîr : Görme gücünün kaynağı, en iyi şekilde gören. Her şeyi gören.

Bâtın : Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan.

Bedî : Var eden, yarattıklarını ahenk ve güzelliklerle donatan.

Berr : İyilik ve lütfu sonsuz olan.

Câmi : Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.

Cebbâr : İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren.

Ekrem : Cömertlerin cömerdi. Cömertliği sonsuz.

Evvel : İlk. Başlangıcına zaman belirlemek söz konusu olmayan.

Fâlık : Yarıp parçalayarak ortaya yeni bir şey çıkaran, tohum ve danelerin içinden yeni ürün çıkaran.

Fâtır : Yaratan. Birtakım varlıkları yarıp parçalayarak yeni varlıklara ve yeni oluşlara vücut veren.

Fettâh : Açan. Fetih ve zafer lütfeden. Kolaylık sağlayan.

Gaffâr : Dilediğinde günahları beklenmedik şekilde affeden.

Gâfir : Bağışlayıcı affedici.

Gâfur : Sürekli bir biçimde günahları affeden.

Gâlib : Her hal ve şartta galip gelen.

Ganî : Zengin. Zenginliği sınırsız olan. Yanında herkesin yoksul kaldığı kudret.

Haalik : Yaratan, var eden.

Habîr : Her şeyden en iyi biçimde haberdar olan.

Hâdî : Hidayet veren. Doğruya, iyiye ve güzele kılavuzlamada en yüce kudret.

Hâfiy : Lütufkâr.

Hâfız : Koruyan ezberinde tutan.

Hafîz : Koruyup gözeten. Her şeyi kontrol ve gözetimi altında tutan.

Hakîm : Tüm hikmetlerin kaynağı. Her yaptığında mutlaka bir hikmet bulunan.

Hakk : Gerçeğin kaynağı ve belirleyicisi. Her yaptığı ve emri gerçeğe en uygun olan. Hakkın ve hukukun kaynağı ve belirleyicisi.

Halîm : Davranışlarında yumuşak ve şefkatli. Sertlik ve katılıktan uzak olan.

Hallâk : Yaratışı sürekli olan.

Hamîd : Her türlü övgünün sahibi ve muhatabı olan.

Hasîb : En iyi ve en hassas biçimde hesap soran.

Hayy : Sürekli diri. Hayatın kaynağı. Kendisi için ölüm söz konusu edilemeyen.

İlah : Tapılmaya layık tek kudret. Yüce, eşsiz.

Kaadir : Kudretin kaynağı ve sahibi.

Kaahir : Yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran.

Kadîr : Gücü her şeye ulaşan, her şeyde hissedilen.

Kâfî : Hem kendisine hem de yarattıklarına yeten. Kullarının her türlü istek ve ihtiyaçlarına cevap veren.

Kahhâr : Gerçeği örtüp, buyruklarına karşı çıkan inkarcıları kahrı altında ezen.

Karîb : Çok yakında olan. Kullarına şah damarlarından daha yakın olan.

Kavî : Gücü bizzat kendinden olan.

Kayyûm : Kudretin kaynağı.

Kebîr : Tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.

Kerîm : Lütfu hep işleyen, cömert.

Kuddûs : Tüm kutsallıkların kutsadığı, tüm varlığın tespih edip yücelttiği.

Latîf : Gözle görülmeyen.

Mâlik : Sahip olan.

Mecîd : Cömertlik ve ululuğun kaynağı.

Melik : Güç, saltanat ve yönetimin en yüce sahibi.

Melîk : Güç ve saltanatı dilediği şekilde dağıtan.

Metîn : Her hal ve tavır karşısında sebat ve dayanıklılığını koruyan. Güçlü, zorlu.

Mevlâ : Koruyup gözeten, destek veren. Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan.

Mucîb : En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren.

Muhît : Her şeyi çepeçevre kuşatan.

Muhyî : Yaratan, hayat veren. Ölüleri dirilten.

Mukît : Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını belirleyen ve her birinin gıda edinmesini sağlayan.

Muktedir : Her şeye gücü yeten, kudretli.

Musavvir : Şekil, renk ve desen veren. Görünüş kazandıran, görünüşü ahenkli kılan.

Müheymin : Hükmü altında tutan. Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten.

Mümin : Güven veren, vaadine güvenilen.

Müsteân : Darda ve zorda kalanın başvurduğu yardım dilediği kudret. Kendisinden yardım ve destek istenen.

Müteâl : Aşkın, yüce. İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce olan.

Mütekebbir : Ululuk ve yüceliğin kaynağı olan. Kibre ve böbürlenmeye sapanları hizaya getiren.

Nasîr : Yardım eden.

Nûr : Işık. Işığın, aydınlığın, yol gösterişin, erdirişin kaynağı ve yöneticisi olan.

Rab : Besleyip, terbiye edip eğiten.

Rahîm : Rahmet ve merhameti sınırsız olan. Bağışlayan, esirgeyen.

Rahman : Rahmeti sonsuz olan. Bağışlayan, esirgeyen.

Rakîb : Kontrol eden, gözleyip gözetleyen.

Raûf : Acıma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan.

Refî : Yücelten, izzet ve şeref veren.

Rezzâk : Yarattığı tüm varlıkların rızklarını fazlasıyla veren.

Samed : Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret.

Selâm : Esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı.

Semî : En iyi şekilde işiten, duyan. Her şeyi işitip duyan.

Şâkir : Şükredenleri duyup ödüllendiren.

Şehîd : En yüce tanık. Her şeyi görüp gözetleyen.

Şekur : Bütün şükürlerin yöneldiği kudret. Az iyiliğe çok mükâfat veren.

Tevvâb : Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe nasip eden. Kendisine yönelenlerin bu yönelişlerini karşılıksız bırakmayan.

Vahhâb : Bağışı sınırsız olan. Sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.

Vâhid : Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan.

Vâris : Bütün mülk ve saltanatların sonunda kendine teslim edildiği kudret. Dilediğini dilediğine mirasçı kılan.

Vâsî : Varlığı sürekli genişleten. Yaratışı ve yarattıklarını dilediği şekilde artırıp genişleten.

Vedûd : Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Tüm sevgilerin en son ve en yüce gayesi olan.

Vekîl : Gücü ve yönetimi kullanan. Güvenilip dayanılan.

Velî : Dost, yardımcı. Destek veren.

Zâhir : Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan.
__________________
imza filan atmam ya yeterince borcum var
casadaras isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  
Alt 03-12-2008, 02:06   #2
*Crazy*
Standart Cvp: Allah***8217;ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ)

Eline sağLik .
*Crazy* isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  
Alt 03-12-2008, 08:21   #3
aSuMaN
Standart Cvp: Allah***8217;ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ)

ben bu esmaül hüsnayı ezberlemeye çalışmıstım eqer ezberlersem her ay para gelecektı ezberledım ama hıc para vermıyolar artıkama en quzelı bu ısımlerı ogrenmemdı paylasımnı ıcın saoll
__________________
vakitsiz doldu taştı,qitmenin uzun seferi.
(unUt qİttİğN bi YerDe...)
bi süre yokum buralarda özlicem sizi SO
aSuMaN isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  
Alt 03-12-2008, 10:35   #4
hiçkimsee12
Standart Cvp: Allah***8217;ın İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ)

aynı konu daha önce verildi......arama yapıp öyle konu açın Bu Linki Görüntüleyebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor
hiçkimsee12 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  
Konu Kapatılmıştır

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Bir yarışmada Esmâ-Ül Husnâ AYASOFYA İslam 0 25-07-2008 19:54
ESMA-UL HUSNA (Allah***8217;ın Güzel İsimleri) AYASOFYA İslam 2 22-07-2008 10:32
Esma-Ül Hüsna.. Ekzantire İslam 0 03-06-2008 14:50
Esma-ül Hüsna İle Allah'a Dua Nasıl Yapılır.. Ghost İslam 1 10-03-2008 22:21
Allah\'ın Güzel İsimleri Ya Da Esma-Ül Hüsna qRaLL İslam 0 07-03-2008 23:11


Şu Anki Saat: 15:17


Powered by vBulletin ® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v1.3.9 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2015 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
www.so.gen.tr © 2009 - 2013